Bread Baked on a Pizza Stone

Delicious Italian bread made in the bread machine and then baked on a pizza stone. Wonderful! Bon Appetit.

Butternut Squash Bake

This savory side dish or vegetarian main dish is made with butternut squash and accented with fresh thyme and blue cheese.

Sweet Dinner Rolls

This dough makes wonderful dinner rolls but can also be used to make cinnamon rolls. Mixing it in your bread machine but bake the rolls in the oven.

Sweet Potato Burritos

Once you’ve had one, you’ll want another. The recipe is a little different from most burrito recipes, but I’ve had many, many requests for it.

Canh chua chay

Xẻ miếng đậu phụ non ra làm tư, xong lấy mỗi miếng cắt ra làm đôi. Xắt lát mỏng quả thơm theo chiều của mắt thơm.

Decadent Challah Bread

This recipe is for a decadent, rich Challah bread. No matter who I serve this to, everyone hails it the best Challah they’ve tasted. Makes 2 large loaves.

Cà Tím Nhồi với Đậu Phụ

Những khúc cà tím mềm ngọt với phần nhân đậu phụ và nấm nhồi sẽ kích thích vị giác của bạn nhờ vị béo thơm cùng một chút giòn giòn, ngon đến khó cưỡng

Anchay.ORG © Since 2010 - Rebuild Brand 2019 - Power by PixelGarden